King9-Banner
ชลบุรีทีวีออนไลน์ | Chonburi TV Online
ข่าวหน้าหนึ่ง

บริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ดเอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัดมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และมอบให้ชุมชนในพื้นที่รวมกว่า3แสนบาท

บริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ดเอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด รับกำจัดขยะในพื้นที่ตำบลบ่อวินมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และมอบให้ชุมชนในพื้นที่รวมกว่า3แสนบาทเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และเด็กนักเรียนรวมถึงชุมชนอีกด้วย

(18 ม.ค.61) ที่อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาหิน ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา บริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ดเอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทกำจัดขยะแบบครบวงจร ซึ่งตั้งอยู่ในในนิคมเหมราชชลบุรี ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน ประจำปี โดยมีนายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชาในนามประธานกองทุนเพื่อพัฒนาชุมชนของบริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ดเอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด เป็นประธานในงานมอบทุนการศึกษาซึ่งเป็นทุนสนับสนุนต่อเนื่องมาเป็นปีที่13แล้ว และกล่าวให้โอวาทคำสอนให้เด็กนักเรียนที่เข้ารับทุนไปเป็นข้อคิดและนำไปปฏิบัติ ความว่า ขยันมาโรงเรียน ขยันเรียนหนังสือ นับถือคุณครู กตัญญูต่อพ่อแม่ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และคบมิตรที่ดี ซึ่งถือว่า เด็กและเยาวชนไทยทุกคนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติโดยในครั้งนี้ได้มอบทุนการศึกษา   ให้กับโรงเรียนรวมทั้งสิ้น6โรงเรียน โรงเรียนล่ะ10ทุน ประกอบไปด้วย โรงเรียนบ้านเขาหิน,โรงเรียนบ้านบ่อวิน ,โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน,โรงเรียนบ้านพันเสด็จนอก,โรงเรียนบ้านเขาตะแบก,และโรงเรียนบ้านหุบบอน มูลค่า120,000 บาท ซึ่งโรงเรียนดังกล่าวนั้นอยู่ในรัศมีโดยรอบบริษัท โดยทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นงบประมาณประจำปีของบริษัทที่จัดไว้  โดยมีคุณฟุมิฮิโร คาจิฮารา กรรมการบริหารบริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ดเอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ร่วมมอบทุนการศึกษา ในครั้งนี้ ด้วยพร้อมกับนายสัญญา  ช.เจริญยิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมเหมราชลบุรี นายสุพงษ์  พันธ์เฉลิมชัย รักษาการนายกนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายคณิต  เจียหลิม กำนันตำบลบ่อวินพร้อมด้วยผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบ่อวินและตำบลเขาคันทรง  โดยทางบริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ดเอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง สังคมเป็นสุข ประเทศชาติเจริญ จึงได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งทางบริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ดเอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ได้ยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม  ชุมชน และการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการศึกษาของเยาวชนที่จะเป็นพลังสำคัญในอนาคต นอกจากนี้แล้ว คุณฟุมิฮิโร คาจิฮารา กรรมการบริหารบริษัทอีสเทิร์นซีบอร์ดเอ็นไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด  ยังได้มอบทุนสนับสนุนโครงการของกองทุน เพื่อพัฒนาชุมชนให้กับโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตผู้สูงอายุบ้านหุบบอนจำนวน148,400บาท และโครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชนนิคมบ่อวิน จำนวน22,000บาท     ซึ่งการมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ให้กับนักเรียนที่สนใจเรียนแต่มีฐานะยากจน  และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ รวมถึงเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่าง หน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ และเด็กนักเรียนรวมถึงชุมชนอีกด้วยศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจัดโครงการธรรมะรักษาใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

ศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการจัดโครงการธรรมะรักษาใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

(18..61)ที่ห้องประชุมชั้น 4 เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ อ.ศรีราชา นายมานะ ฉิมชา รองนายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เป็นประธานเปิดโครงการธรรมะรักษาใจคนพิการและผู้ดูแลคนพิการส่งเสริมให้คนพิการ โดยศูนย์เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เพื่อการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ  ได้ตระหนักถึงความสำคัญและศักยภาพของคนพิการ ด้วยการให้โอกาสคนพิการได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่สำคัญจะทำให้คนพิการนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้เป็นเครื่องมือพัฒนาตน และจิตใจในชีวิตประจำวันได้ ผู้พิการจะได้สวดมนต์ ทำบุญตักบาตร รักษาศีล เจริญจิตภาวนา ในการกล่อมเกลาจิตใจของตนเองให้รู้ว่าถึงแม้ร่างกายจะพิการ แต่ก็สามารถมีจิตใจที่ดีงาม มีสติปัญญาสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม ในการเรียนรู้ความหลากหลายของแต่ละศาสนาและกระตุ้นให้คนในสังคมเข้าใจ ช่วยเหลือ สนับสนุน ให้โอกาสแก่คนพิการ เพื่อศักดิ์ศรีของคนพิการ พร้อมสร้างความตื่นตัวของประชาชนต่อคนพิการทุกๆ ด้านอีกด้วย โดยมีพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก้ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจารย์วีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง  มาเป็นวิทยากรบรรยายธรรมะให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการได้รับฟัง
เปิดปักกลดเอื้ออาทรเขาแต่งอ่อน

สถานีตำรวจภูธรศรีราชา จัดโครงการปักกลด ตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดและอาชญากรรม ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจประสานความร่วมมือชุมชนการเคหะเอื้ออาทรเขาแตงอ่อน

ที่ศาลาการเคหะเอื้ออาทรเขาแตงอ่อน ม.1 .สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี พันตำรวจโทโชติ ละม่อม รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สภ.ศรีราชา และนายกิตติศักดิ์ กิจโชคเจริญสกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ ร่วมพิธีเปิดโครงการ ปักกลดตำรวจชุมชนสัมพันธ์สร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยโครงการดังกล่าวได้หวนกลับมาอีกครั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คลุกคลีกับชาวบ้านในชุมชนเคหะเอื้ออาทรเขาแต่งอ่อนเป็นเวลา 1 เดือน ซึ่งใช้รูปแบบใหม่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่มากินนอนในสถานที่ แต่จะใช้วิธี พบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยในเคหะทุกวัน ถึงปัญหาของยาเสพติด และโทษภัยของยาเสพติด ซึ่งจะเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชาวบ้าน เช่น พบปะกับชาวบ้านเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำแบบนี้ ที่สำคัญเพื่อสร้างความคุ้นเคยที่ดีกับชาวบ้าน สร้างความไว้วางใจ ไม่ได้มุ่งเน้นที่การจับกุมแต่มุ่งหวังสร้างความเข้าในให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งแจ้งเบาะแสต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อลดปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมต่างๆให้หมดไป
เจ้าของร้านแอร์โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ขอให้ผู้ที่เก็บโทรศัพท์มือถือที่ทำหล่นไว้กลางถนนส่งคืน เดือดร้อนหนักไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

เจ้าของร้านแอร์โพสต์ภาพพร้อมข้อความ ขอให้ผู้ที่เก็บโทรศัพท์มือถือที่ทำหล่นไว้กลางถนนส่งคืน เดือดร้อนหนักไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้

โลกโซเชียลช่วยกันแชร์ตามหา 2 แม่ลูกที่เก็บโทรศัพท์มือถือของเจ้าของร้านติดตั้งแอร์  ที่ทำตกไว้ข้างถนนเพราะอยากได้คืนมีเบอร์ลูกค้าข้อมูล และภาพถ่ายของลูกตั้งแต่เกิดไว้ในโทรศัพท์หากนำมาคืนพร้อมมอบสินน้ำใจ จากกรณีมีการเผยแพร่ใน เฟสดังชลบุรีช่วยกันแชร์ภาพวงจรปิดสามารถจับภาพ2แม่ลูกที่เก็บโทรศัพท์มือถือของเจ้าของร้านติดตั้งแอร์ ปรับอากาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี CR:>> นเรศ ดีโต แอร์เซอร์วิส โฟส ขอคืนนะครับ!! การเก็บของคนอื่นได้ถ้าเจ้าของตามหาคนเก็บได้มีความผิดนะครับ โทรศัพท์หล่นจากหน้ารถ2เครื่องหน้าหมู่บ้านในฝัน7/8 เป็นรถร้านแอร์มีผู้เก็บได้แล้วปิดเครื่องกรุณานำคืนที่คาแคร์ไมโล หรือร้าน เอ็นไอ แอร์ ได้คับจะมีรางวัลครับเพราะมีเบอร์ลูกค้าเยอะเลยกับอีกเครื่องรูปต่างสำคัญเก็บไว้087-1986457โทรมาได้คับ ล่าสุดเมื่อเวลา 17.00 น. ของวันที่ 17 มกราคม 2561 ทีมข่าวได้ลงพื้นที่ พบนายนเรศ ดีโต อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 223/16 ถ.หนองคล้าใหม่ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โฟสต์ตามหาโทรศัพท์มือถือที่ทำหล่นหาย 2 เครื่อง ซัมซุงA5กับโนเกียราวา นายนเรศ เปิดเผยกับทีมข่าวว่าเมื่อวานตนได้นำรถยนต์กระบะไปจอดบริเวณหน้าร้านคาแคร์ฝั่งตรงข้ามหน้าร้านตน เพื่อเก็บของในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเลยเอาโทรศัพท์ วางไว้หน้ากระโปงรถยนต์พอเก็บของเสร็จได้ขับรถออกมาทำให้โทรศัพท์มือถือหล่น ริมถนน กลับมาหาก็ไม่เจอแล้วพอโทรไปโทรศัพท์มือถือถูกปิด จึงขอความช่วยเหลือเพื่อนบ้าน และชุมชนหนองคล้าใหม่ ขอดูกล้องวงจรปิด จากการดูภาพวงจรปิดพบว่าโทรศัพท์มือถือหล่นอยู่ริมถนนที่นำรถไปจอดแต่พอสักพักพบว่ามี2 แม่ลูกได้ขับขี่รถจักยานยนต์ ยี่ห้อซูมเมอร์เอ็กซ์ สีฟ้าคาดดำ ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ได้ขับขี่ผ่านไปแล้วย้อนกลับมาเก็บโทรศัพท์มือถือที่หล่นอยู่โดยใช้เด็กชายมายิบขึ้นรถแล้วขับขี่ไป และไม่แน่ใจว่าจะนำไป 2 เครื่องหรือไม่ จึงได้ขอความช่วยเหลือทางโลกโซเชียล ตามหา2แม่ลูกที่เก็บโทรศัพท์มือถือได้ จริงๆไม่สนใจอะไรเหรอแต่มือถือทั้ง  2 เครื่อง มีเบอร์ลูกค้าเยอะรูปต่างสำคัญเก็บไว้ โดยเพราะรูปของลูกชายที่ถ่ายวีดีโอและภาพนิ่งตั้งแต่เกิดเพราะไม่ได้นำไปลงเครื่องเก็บไว มันมีความหมายทางด้านจิตใจเป็นอย่างมาก และไม่คิดเอาผิดหากนำมาคืนพร้อมมอบรางวัลให้ จึงวอนท่านใดเก็บได้นำมาคืนด้วยด้าน ตำรวจ สภ.หนองขาม  ระบุว่ากรณีที่เจ้าของยังติดตามของที่ทำตกหล่น หรือลืมไว้ หากมีบุคคลอื่นเก็บได้และไม่ยอมคืน ถือว่ามีความผิดในข้อลักทรัพย์ จึงฝากเตือนประชาชนถึงความผิดดังกล่าวด้วย ถ้าเก็บของมีค่าได้ก็ขอให้ไปแจ้งไว้สถานีตำรวจ
.ไกด์นำเที่ยวชาวไทยกว่าร้อยคนยื่นหนังสือร้องถูกไกด์เถื่อนแย่ง

ไกด์นำเที่ยวชาวไทยกว่าร้อยคนรวมตัว ยื่นหนังสือร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมชลบุรีช่วยจัดระเบียบไกด์เถื่อน ที่มาแย่งทัวร์จีนจากไกด์คนไทย

ที่หน้าศาลากลางชลบุรี นายจารุพล เรืองเกตุ ตัวแทนสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ได้นำสมาชิกสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย จำนวน 120 คน เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนกับศูนย์ดำรงธรรมชลบุรี เรื่องมัคคุเทศก์ต่างชาติเข้าแฝงตัวเข้ามากับทัวร์จีน มาแย่งลูกทัวร์ของคนไทย  นายถิรวัฒน์  เมฆอ้าย และนายแสงชัย  แซ่เตา  สมาชิกสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย และเป็น มัคคุเทศก์อาชีพ ที่รับลูกทัวร์จีนจากกรุงเทพฯ มาท่องเที่ยวในพัทยา ชลบุรี กล่าวว่า ปัจจุบันพวกตนได้รับความเดือดร้อนมากจากการที่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวบางรายใช้มัคคุเทศก์จีน ซึ่งผิดกฎหมาย เข้ามาแย่งอาชีพคนไทยจนทุกวันนี้พวกตนจะไม่มีงานทำอยู่แล้ว จึงได้รวมตัวมายื่นหนังสือในครั้งนี้โดยมี พล.ท.ทัศนัย ประทุมทอง รอง ผอ.กอ.รมน ชลบุรี รับมอบ และได้เชิญแกนนำเข้าหารือในห้องประชุมศาลากลางชลบุรี โดยได้รับฟังปัญหาความเดือดร้องของกลุ่ม สมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย แล้วจะได้ดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ตำรวจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมไปถึงผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี เพื่อหาทางแก้ไข และดำเนินการตามกฎหมายกับไกด์ต่างชาติต่อไป 

เตรียมออกจัดเก็บภาษีนอกสถานที่

สำนักการคลังเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์เตรียมออกให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ที่วัดอัมพวัน ( หนองแขวะ ) หมู่ 4 ตำบลบึง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 นาฬิกา

นางนัยนา จุงพิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคลังเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ได้เปิดกับผู้สื่อข่าว ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ จะทำการออกให้บริการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย ประจำปี2561 นอกสถานที่ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ที่วัดอัมพวัน ( หนองแขวะ ) หมู่ 4 ตำบลบึง ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 นาฬิกา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และบริการประชาชนที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาติดต่อชำระภาษี ที่เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ให้ได้รับบริการที่รวดเร็วและเกิดความประทับใจ อันเป็นนโยบายสำคัญของเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ในการสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน  ตลอดจนการสร้างความเข้าใจอันดีและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการชำระภาษี เพื่อร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นอันส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยผู้เสียภาษีท่านใด มีความประสงค์ของรับบริการดังกล่าว สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ สำนักการคลังเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ หมายเลขโทรศัพท์ 038-348175 ต่อ 102 103 113 หรือหมายเลขโทรศัพท์ 062-3089987  ในวันและเวลาราชการ


บริษัทไปรษณีย์ไทยเปิดที่ทำการไปรษณีย์ สาขาแหลมฉบัง รองรับประชากรเพิ่มขึ้น

บริษัทไปรษณีย์ไทยเปิดที่ทำการไปรษณีย์ สาขาแหลมฉบัง รองรับประชากรเพิ่มขึ้น
ที่อาคารที่ทำการไปรษณีย์ แหลมฉบัง เลขที่ 179/10-12 ม.8 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการไปรษณีย์ สาขาแหลมฉบัง โดยมีนายรุ่งเรื่อง รัตนผล หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี พนักงาน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เดินทางนำกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีนายรุ่งเรื่อง กล่าวว่า จากความเจริญของพื้นที่ เทศบาลนครแหลมฉบัง ทำให้ปริมาณงานและความต้องการใช้บริการไปรษณีย์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็วคล่องตัวในการใช้บริการ จากสภาพความคับแคบของอาคารที่ทำการไปรษณีย์ สาขาอ่าวอุดม จึงอนุมัติงบประมาณให้ปรับปรุงก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์แห่งใหม่ ทดแทนอาคารเดิม เพื่อรองรับปริมาณงานและความเจริญเติบโตของพื้นที่เพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกผู้ใช้บริการ สำหรับอาคารที่ทำการไปรษณีย์ แหลมฉบังแห่งใหม่ได้มีการปรับปรุงรูปแบบอาคารในพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้น พัฒนารูปลักษณ์ให้ทันสมัย สวยงาม เหมาะสมตามยุคสมัย เพื่อสร้างความประทับใจให้กับผู้ใช้บริการ

หนุ่มนอนเปลือยกายเสียชีวิตคาห้องพักตำรวจคาดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

หนุ่มนอนเปลือยกายเสียชีวิตคาห้องพักตำรวจคาดหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
(15..61) ร.ต.อ.สมคิด บุญลอย รองสารวัตรสอบสวน สภ.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตภายในอพาร์ทเม้นท์ เลขที่ 377/59 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน และเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีป ศรีราชาที่เกิดเหตุเป็นห้องพักเลขที่ D3 พบร่างนายเอกลักษณ์ มณทองหลวง อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63/25 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร นอนหงายสภาพเปลือยเปล่า คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง เบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้ และตามร่างกายไม่มีบาดแผล ทั้งนี้ภายในห้องพบซองยาหลายชนิด จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบสวนนายบุญสม โก้กระโทก อายุ 36 ปี เพื่อนผู้เสียชีวิต กล่าวว่า ปกติแล้วตนและนายเอกลักษณ์ ทำงานอยู่ที่บริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ เซฟตี้ และก่อนเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 11 มกราคม2561 ที่ผ่านมา นายเอกลักษณ์ ได้ขอลาป่วย และกลับมาพักที่ห้อง จนกระทั่งวันนี้ ตนไม่เห็นนายเอกลักษณ์มาทำงาน จึงติดต่อทางโทรศัพท์ก็ไม่รับสาย ตนจึงตัดสินใจมาหาที่ห้องพัก ก็พบว่านายเอกลักษณ์นอนเปลือยกายเสียชีวิตคาห้องพักแล้วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ คาดว่า อาจจะมาจากสาเหตุจากหัวใจวายเฉียบพลัน เนื่องจากพบยาหลายชนิดตกอยู่ในห้องพัก ประกอบกับเจ้าหน้าที่ยังพบยาชูกำลัง และขวดเบียร์อีกหลายขวดที่เปิดแล้วและยังไม่ได้เปิด อย่างไรก็ดี เจ้าหน้าที่จะได้นำร่างส่งโรงพยาบาลแหลมฉบัง เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง


 
ติดต่อโฆษณา : Facebook | Telephone | Line ID
Copyright © 2011. ชลบุรีทีวีออนไลน์ | Chonburi TV Online - All Rights Reserved
อิเมล์ aon.005@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 086-8236235, 092-2878994
ที่อยู่ 114 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ติดต่อคลิก