King9-Banner
พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วม พิธีทอดถวายผ้ากฐิน วัดเขาบางพระ ประจำปี 2560 - ชลบุรีทีวีออนไลน์ | Chonburi TV Online | ข่าวสารออนไลน์ ฉับไว ทันเหตุการณ์

พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วม พิธีทอดถวายผ้ากฐิน วัดเขาบางพระ ประจำปี 2560

นางฉวีวรรณ คำพา , นายวราวุฒิ คำพา , นางเปรมฤดี คำพา ร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ และ นางอัปษร บุญมาก และ พี่ น้อง ตระกูลบุญมาก ร่วมเป็นประธานดำเนินการในพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ประจำปี 2560ที่  วัดเขาบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา พร้อมมี พุทธศาสนิกชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี ซึ่งงานทอดกฐิน เป็นงานประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่พี่น้องชาวไทยพุทธมีการรวมตัวกันเพื่อประกอบศาสนกิจ มาร่วมทำบุญ  เพื่อบูรณะถาวรวัตถุที่ชำรุดทรุดโทรม แต่ยังขาดปัจจัยที่บูรณะ และ ทำนุบำรุงพระศาสนาในด้านต่างๆ  จำนวน 1,048,182 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาท) และพร้อมสนับสนุนทางด้านศาสนาและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา อีกด้วย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามของไทย พร้อมทั้งเป็นการปลูกฝังให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและศาสนาให้คงอยู่สืบไป ซึ่ง กฐิน เป็นศัพท์ในพระวินัยปิฎกเถรวาท เป็นชื่อเรียกผ้าไตรจีวรที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบ 3 เดือนแล้ว สามารถรับมานุ่งห่มได้ โดยคำว่าการทอดกฐิน หรือการกรานกฐิน จัดเป็นสังฆกรรมประเภทหนึ่ง ตามพระวินัยบัญญัติเถรวาทที่มีกำหนดเวลา คือ พระสงฆ์สามารถกระทำสังฆกรรมนี้ได้นับแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ คือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ และอนุเคราะห์ภิกษุผู้ทรงคุณที่มีจีวรชำรุดShare this News :
 
ติดต่อโฆษณา : Facebook | Telephone | Line ID
Copyright © 2011. ชลบุรีทีวีออนไลน์ | Chonburi TV Online - All Rights Reserved
อิเมล์ aon.005@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 086-8236235, 092-2878994
ที่อยู่ 114 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ติดต่อคลิก