King9-Banner
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดโพธิ์กลาง จังหวัดขอนแก่น - ชลบุรีทีวีออนไลน์ | Chonburi TV Online | ข่าวสารออนไลน์ ฉับไว ทันเหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดโพธิ์กลาง จังหวัดขอนแก่น

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์วัดโพธิ์กลาง จังหวัดขอนแก่น

 (22ต.ค.60)  ที่วัดโพธิ์กลาง  อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้  พลอากาศตรีสุพิชัย  สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง พร้อมด้วยดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมป์ ประธานบริษัท เครือฉวีวรรณ กรุ๊ป และนายมนัส เสือเปลี่ยว ผู้ช่วยหัวหน้าที่ประทับในพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ร่วมกันนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ที่วัดโพธิ์กลาง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยมีพระครูอนุกูลสารธรรม     เจ้าอาวาสวัดโพธิ์กลาง      เจ้าคณะอำเภอมัญจาคีรี เป็นประธานสงฆ์รับผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีข้าราชการ พนักงาน ในพื้นที่อำเภอมัญจาคีรีรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์ และพนักงานบริษัทในเครือฉวีวรรณ กรุ๊ป ตลอดจนชาวชลบุรี และชาวจังหวัดขอนแก่นร่วมกันทอดกฐินพระราชทานในครั้งนี้จำนวนมากทั้งนี้ โดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ ผู้มีจิตศรัทธา และพุทธศาสนิกชนชาวชลบุรีและจังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมทำบุญสมทบกฐินพระราชทานเป็นเงิน จำนวน 1,155,599 บาท
เพื่อให้ทางวัดนำไปปฏิสังขรถาวรวัตถุภายในวัดต่อไป  สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่9ที่ทรงเสด็จสวรรคตตลอดจนเป็นการส่งเสริมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา อีกทั้งเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไปดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์  อนึ่ง ในการนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายต้องได้รับพระกรุณาจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงโปรดเกล้าฯ ซึ่งผู้ที่จะขอพระบรมราชานุญาติ ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นหน่วยงานราชการ และให้เป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบวรพระพุทธศาสนา และเป็นสุจริตชน ไม่ทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติ ก็จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำผ้ากฐินพระราชทานไปทอดถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ ได้
Share this News :
 
ติดต่อโฆษณา : Facebook | Telephone | Line ID
Copyright © 2011. ชลบุรีทีวีออนไลน์ | Chonburi TV Online - All Rights Reserved
อิเมล์ aon.005@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 086-8236235, 092-2878994
ที่อยู่ 114 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ติดต่อคลิก