King9-Banner
ชาวบ้านหุบบอนแห่รับรักษาการเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่ หลังวัดขาดหัวหน้าสงฆ์มาร่วมปี - ชลบุรีทีวีออนไลน์ | Chonburi TV Online | ข่าวสารออนไลน์ ฉับไว ทันเหตุการณ์

ชาวบ้านหุบบอนแห่รับรักษาการเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่ หลังวัดขาดหัวหน้าสงฆ์มาร่วมปี

ชาวบ้านหุบบอนแห่รับรักษาการเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่ หลังวัดขาดหัวหน้าสงฆ์มาร่วมปี
ที่ศาลาการเปรียญวัดหุบบอนวนาราม ต.เขาคันทรง  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้มีชาวบ้านหุบบอนจำนวนมากร่วมรับรักษาการเจ้าอาวาสวัดหุบบอนรูปใหม่ หลังจากที่วัดหุบบอนขาดหัวหน้าสงฆ์มารวมปีโดยมีพระราชสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายชำนาญ นาคทั่ง กำนันตำบลเขาคันทรงเป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านคำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนาราม  คำสั่งเจ้าคณะตำบลเขาคันทรงเขต 1 เรื่องการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนาราม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ด้วยพระครูสุนทรธรรมวินิจ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนราม ได้ขอลาออก เป็นเหตุให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาเจ้าอาวาสว่างลง อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4วรรค 1แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 .. 2536 ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการตำแหน่งแทนเจ้าอาวาส ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ..2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ฉบับที่ 2.. 2505 จึงแต่งตั้งให้พระธรรมธรบุญโปรด  ฉายา ธมมวโร อายุ 46 พรรษา 25 วิทยฐานะ นักธรรมเอก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเนินตอง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดหุบบอนวนราม แต่งตั้งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 260 โดยพระครูสาทรวรกิตติ์ เจ้าคณะตำบลเขาคันทรง เขต 1 หลังการอ่านสารแต่งตั้งแล้วเสร็จได้มีประชาชาชาวหุบบอนและพื้นที่ใกล้เคียงต่างเดินทางมาแสดงมุติตาจิตกับพระธรรมธร บุญโปรด กันเป็นจำนวนมาก สำหรับพระครูธรรมธร บุญโปรด ถือว่าเป็นศิษย์ต้นของพระครูมธุรสธรรมภาณ เจ้าอาวาสวัดรังษีสุทธาวาส
Share this News :
 
ติดต่อโฆษณา : Facebook | Telephone | Line ID
Copyright © 2011. ชลบุรีทีวีออนไลน์ | Chonburi TV Online - All Rights Reserved
อิเมล์ aon.005@hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 086-8236235, 092-2878994
ที่อยู่ 114 ม.2 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 ติดต่อคลิก